Primăria Jebel

Taxe și Impozite

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădire în cazul persoanelor juridice

Anexa nr. 2 Model 2016 ITL 002
Nr. crt. 1
Adresa de corespondență

Date de identificare a împuternicitului

DATELE CLĂDIRII NECESARE STABILIRII IMPOZITULUI/TAXEI DATORAT/Ă PE CLĂDIRI REZIDENȚIALE

Se completează dacă la forma de dobândire s-a ales opţiunea Alte modalităţi

Indicatorii clădirii

a) înregistrată în evidenţele organului fiscal

Rezidenţial
Nerezidenţial

b) rezultată dintr-un raport de evaluare

Rezidenţial
Nerezidenţial

c) lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor nou construite

Rezidenţial
Nerezidenţial

d) de achiziţie

Rezidenţial
Nerezidenţial

e) înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz

Rezidenţial
Nerezidenţial

Anexez la prezenta declaraţie copii ale documentelor, certificate de conformitate cu originalul, conform art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

Atașați maxim 9 fișiere ce sunt necesare pentru procesarea cererii


În cazul în care contribuabilul nu poate citi sau scrie, declarația fiscală se completează de o persoană agreată de către acesta, care îi va citi integral conținutul declarației fiscale și va semna pentru conformitate.

Formularul este protejat de reCAPTCHA, iar Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile ale Google sunt aplicate.